Links Sitemap Business Linker Sitemap

Cum se face plata defalcată a TVA

299 afisari
În M.Of. nr. 706 din data de 31 august 2017 a fost publicată ordonanţa guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Începând cu 1 ianuarie 2018, ca regulă, persoanele înregistrate în scopuri de TVA vor desfăşura operaţiunile de încasare şi plata TVA printr-un cont distinct de TVA. Astfel, persoanele impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, vor avea obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont TVA al furnizorului/prestatorului, se arată într-un material trimis de VassLawyers.
Deschiderea conturilor

Conturile de TVA se deschid la:
•    unităţi ale Trezoreriei Statului - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru orice încasări în lei şi de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru TVA aferentă operaţiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilităţi la Trezoreria Statului;
•    instituţii de credit sau Trezoreria Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru alte operaţiuni decât cele antemenţionate, pentru orice încasări şi plăţi în lei;
•    instituţii de credit - de către instituţiile publice şi persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru orice operaţiuni în valută.
Conturile de TVA se vor deschide automat la unităţile Trezoreriei Statului pentru persoanele impozabile.
Instituţiile de credit pot deschide automat pentru clienţii acestora înregistraţi în scopuri de TVA conturi distincte de TVA.  Instituţia de credit are obligaţia de a comunica imediat contul, condiţiile de utilizare şi costurile aferente, iar clienţii au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituţia de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile de la comunicare.

Excepţii

Ordonanţa instituie şi excepţii de la această regulă. Sunt exceptate, inter alia, persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA. O altă excepţie este reprezentată de ipoteza efectuării plăţilor cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar. În acest caz, persoanele impozabile vor avea obligaţia de a vira TVA aferentă încasărilor, în contul de TVA, în termen de 7 zile de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii. 

Facilităţi fiscale

Persoanele impozabile pot opta pentru plata defalcată a TVA şi pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, beneficiind în această situaţie de următoarele facilităţi fiscale:
•    o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017;
•    anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Contravenţii

Actul normativ reglementează inclusiv sancţiunile pe care organele fiscale le pot aplica în acest domeniu. Cu titlu exemplificativ, constituie contravenţii fapte precum:
•    plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la dată efectuării plăţii, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate; sancţiunea aplicabilă este o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat; 
•    plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate; sancţiunea aplicabilă este o amendă egală cu 50% din suma reprezentând tva plătită eronat; 
•    nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligaţiei de a comunica contul de TVA furnizorilor/prestatorilor şi beneficiarilor; sancţiunea aplicabilă este amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza